Ježiš nasýti obrovský zástup 2. časť

Ježiš nasýti obrovský zástup 1. časť

Kráľ Ježiš a Jeho kráľovstvo

Ježiš – Boh, ktorý má všetko pod kontrolou