Ježiš, Boží Syn 2. časť

Ježiš, Boží Syn 1. časť

Samaritán hovorí: „Ďakujem!”

Ježiš nasýti obrovský zástup 2. časť

Ježiš nasýti obrovský zástup 1. časť

Kráľ Ježiš a Jeho kráľovstvo

Ježiš – Boh, ktorý má všetko pod kontrolou

Ježiš je Spasiteľ bez hriechu 2.časť

Ježiš je Spasiteľ bez hriechu 1.časť

Ježiš je zasľúbený Spasiteľ 2. časť