Kráľ Ježiš a Jeho kráľovstvo

Ježiš – Boh, ktorý má všetko pod kontrolou