Príbehy zo Starej zmluvy

Biblické korešpondenčné kurzy

Chceš poznávať Pána Boha viac? Na stránkach biblických korešpondenčných kurzov máme pre teba čítanie z Biblie na každý deň a tiež zaujímavé biblické kurzy, hry a kvízy.