Ako Pán Boh stvoril svet 2. časť

4. deň stvorenia

Pán Boh na štvrtý deň riekol: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech sú znameniami na určovanie období, dní a rokov.” Slnko svieti vo dne a mesiac v noci. Pán Boh stvoril aj hviezdy. V našej galaxii, v Mliečnej ceste, je viac ako 100 miliárd hviezd. Aj galaxií je vo vesmíre viac ako 100 miliárd, a to mnohé ešte nie sú objavené. Ak by sme to chceli spočítať, vo vesmíre je 100 miliárd krát 100 miliárd hviezd! Pán Boh stvoril planéty a určil im presnú dráhu, po ktorej sa majú vo vesmíre pohybovať. Planéty v našej slnečnej sústave sa pohybujú po tých istých dráhach už tisícky rokov. Nikdy sa nestalo, že by vybočili zo svojej dráhy a narazili jedna do druhej. Keď sa v noci pozrieš na oblohu, spomeň si, aký obrovský je náš vesmír. A nad celým vesmírom vládne jediný mocný Boh. On má všetko pod kontrolou. Pán Boh je veľký Stvoriteľ.

Otázka pre teba: Ktoré ročné obdobie máš najradšej? Prečo si myslíš, že je dôležité, aby sa striedali ročné obdobia?

5. deň stvorenia

Na piaty deň Pán Boh opäť povedal a svet sa znova začal meniť. Pán Boh naplnil moria rôznymi živočíchmi. On nestvoril len jedno zviera žijúce vo vode, stvoril ich obrovské množstvo. Pán Boh je veľký Stvoriteľ. Pán Boh naplnil oblohu vtákmi. Na konci piateho dňa boli moria a obloha plné života. Boh videl, že je to dobré! To znamená, že Pán Boh mal radosť zo svojho stvorenia.

Otázka pre teba: Ktorého morského živočícha máš najradšej? Ktorý vták je podľa teba najkrajší?

6. deň stvorenia

Pán Boh na šiesty deň stvoril všetky ostatné zvieratá. Vedel si, že Pán Boh stvoril aj dinosaurov? Áno! Dinosaury tiež chodili po našej zemi.  Pán Boh je veľký Stvoriteľ.  

Boh tvorí človeka na svoj obraz

Pán Boh ďalej pokračoval vo svojom stvoriteľskom diele. Chystal sa stvoriť mimoriadnu bytosť. „Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.” Pán Boh stvoril prvého muža, Adama, z prachu zeme. Oživil ho svojím dychom. Adam bol iný ako ostatné bytosti, pretože bol stvorený na Boží obraz.

Pretože Boh miloval Adama, urobil pre neho niečo veľmi špeciálne. Boh najprv Adama uspal. Potom vybral rebro z Adamovho hrudníka. Z rebra stvoril ženu a priviedol ju k Adamovi. Adam nazval ženu Evou. Adam a Eva sa stali prvými manželmi. Pán Boh ich poveril starostlivosťou o všetko stvorenie.

Otázka pre teba: Ktoré zviera máš najradšej a prečo? Čo myslíš, prečo Pán Boh stvoril človeka ako svoje najvzácnejšie stvorenie?

7. deň odpočinku

Pán Boh stvoril svet za šesť dní. Keď dokončil svoju prácu, pozrel sa na ňu a videl, že všetko bolo veľmi dobré.

Na siedmy deň si Pán Boh odpočinul od svojej práce. Neodpočíval preto, že by bol unavený. Dokončil prácu a bol s ňou spokojný. Keď sa pozrieš na svet okolo seba, spomeň si na to, čo hovorí Biblia. Máš jedinečného veľkého Stvoriteľa. Nie je nikto ako On! Ďakuj Mu, že je všemocný. Ďakuj Mu, ako všetko nádherne stvoril.

Tento príbeh úžasného stvorenia  nájdeš aj v Biblii, v 1. knihe Mojžišovej 1. kapitole 1. verši  až po 2. kapitolu, 8. verš.