Ak veríš v Pána Ježiša

„Keď to Pán Ježiš počul, povedal: ,Neboj sa, len ver.'“ (Lukáš 8,50) Ježiš počul, ako niekto Jairovi hovorí, že jeho dcéra zomrela a povedal mu: „Neboj sa, len ver.“

Mať pokoj znamená nebáť sa a veriť. Na svete sú zlé veci, ale Boh je dobrý. Preto Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“ (Ján 14,27)

Pán Boh dokáže ľudí, ktorí v Neho veria a patria Mu, ochrániť aj v zlých a nebezpečných situáciách. V Biblii je veľa miest, v ktorých Boh veriacich posmeľuje, napríklad Žalm 27 alebo Žalm 91. On chce, si Mu aj v ťažkých chvíľach dôveroval a spoliehal sa na to, že o Tebe vie a má každú situáciu pod kontrolou. Niekedy Pán Boh dovolí ťažkú situáciu aj v živote veriaceho, ale nikdy nás v nej neopustí. Nikto a nič nás nemôže odlúčiť od Jeho lásky. Môžeš si o tom prečítať v Liste Rímskym 8, 31-39. Neboj sa, Boh o Tebe vie. Ak mu patríš, tak nikto a nič Ťa nemôže odlúčiť od Neho!  

Zdroj: https://www.pexels.com/

Chváľ Pána Boha a raduj sa

Satan používa choroby, nešťastia, vojny a iné zlé veci vo svete, aby nás vystrašil. Chce, aby sme sa báli, neverili Bohu a nerobili dobre. Nad jeho zlým plánom však môžeme vyhrať: „A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1. list Jánov 5,4)

Chváľ Boha a raduj sa, lebo tým ukážeš, že veríš Bohu. Tak oslabíš zlú moc a zlý strach. Čím viac ľudí bude chváliť Boha, tým slabšia bude zlá moc. „Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina! Haleluja!“ (Žalm 150,6)

Modli sa

„Radujte sa v nádeji. V súžení (trápení) buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.“ (Rímskym 12,12) Nádej znamená, že všetko môže dopadnúť dobre. Boh je dobrý a čo nedopadlo dobre, to ešte neskončilo. Nakoniec totiž zvíťazí Boh.

Modli sa kedykoľvek si na to spomenieš. „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“ (Filipským 4,6)

Zdroj: https://www.pexels.com/

Čítaj si Bibliu

Boh nám dal Bibliu, aby sme poznali pravdu a nikto nás nemohol oklamať. Zlý plán nás má presvedčiť, že Boh nie je dobrý. Ale Boh zvíťazil. Ježiš v Biblii hovorí: „Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie (trápenie), ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Ján 16,33) Ježiš je víťaz.

Zaregistruj sa na Biblické korešpondenčné kurzy a čítaj si každý deň z Biblie. Nájdeš tam veľa múdrych rád z Božieho slova a aj hry pre deti.

Čo bude ďalej?

Aplikácia YouVersion

Biblia pre deti do každého mobilu