Ak neveríš v Pána Ježiša

Zdroj: https://www.pexels.com/

Neboj sa

Zlé veci, ktoré sa dejú v tomto svete – nešťastia, choroby, prírodné katastrofy, vojny – šíria strach, ale Pán Boh vládne nad týmto svetom. V Biblii čítame: „Hospodin je Kráľom na večné veky.“ (Žalm 10,16) A tiež čítame: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť.“ (Žalm 106,1)

Neboj sa, pretože Boh je dobrý a je to On, kto vládne a rozhoduje.

Zdroj: https://www.pexels.com/

Modli sa

Hovor s Bohom o tom, čo prežívaš. V Biblii je napísané: „K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci.“ (Žalm 65,3) Aj mnohí ľudia, ktorí nikdy v Boha neverili, prichádzajú k Bohu, keď sú v ťažkej situácii. Keď sa k Bohu úprimne modlíme, On počuje naše modlitby. Boh je totiž naozajstný živý Boh.

Zdroj: https://pixabay.com/

Spoznaj Pána Ježiša

Ježiš je Boží Syn. Boh o Ježišovi povedal: „Kto verí v Syna, má večný život.“ (Ján 3,36). Večný život s Bohom sme stratili kvôli hriechu – neposlušnosti voči Pánu Bohu. Ak chceme, aby nám Pán Boh odpustil, potrebujeme k Nemu prísť cez Pána Ježiša.

  • Pozri si kurz „Čomu veria kresťania“. Tam sa tiež dozvieš, ako môžeš uveriť v Pána Ježiša.
  • Modli sa, aby ti Boh ukázal, ako môžeš veriť.
  • Prihlás sa do kurzov Hľadaj a nájdi. Sú tam sprievodcovia, ktorých sa môžeš opýtať, ako uveriť.

Čo bude ďalej?

Aplikácia YouVersion

Biblia pre deti do každého mobilu