Videá

Deťom viac

Ak budete pozorne sledovať, môžete cez Slovo Božie spoznať niekoho, kto chcel, aby ste žili v tomto svete. Môžete zistiť, aký je Boží plán s týmto svetom, čo si o vás myslí a aký je.