Pýtaš sa prečo?

Najväčší lekár

Je koronavírus najväčším nebezpečenstvom, ktoré na nás útočí?

Čo máš robiť?

Ak veríš v Pána Ježiša

Neboj sa

"Keď to Pán Ježiš počul, povedal: ,Neboj sa, len ver.'" (Lukáš 8,50) Ježiš počul, ako niekto Jairovi hovorí, že jeho dcéra zomrela a povedal mu: "Neboj sa, len ver."

Mať pokoj znamená nebáť sa a veriť. Na svete sú zlé veci, ale Boh je dobrý. Preto Ježiš hovorí: "Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká." (Ján 14,27)

POZOR: Boh nám hovorí: "Neboj sa, budem ťa chrániť." Ale chce od nás tiež poslušnosť - nos rúško, buď v karanténe, umývaj si ruky a počúvaj nariadenia.

Chváľ Pána Boha a raduj sa

Satan používa vírus, aby nás vystrašil. Chce, aby sme sa báli, neverili Bohu a nerobili dobre. Nad zlým plánom však môžeme vyhrať: "A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera." (1. list Jánov 5,4)

Chváľ Bohu a raduj sa, lebo tým ukážeš, že veríš Bohu. Tak oslabíš zlú moc a zlý strach. Čím viac ľudí bude chváliť Boha, tým slabšia bude zlá moc. "Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina! Haleluja!" (Žalm 150,6)

Modli sa

"Radujte sa v nádeji. V súžení (trápení) buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí." (Rímskym 12,12) Nádej znamená, že všetko môže dopadnúť dobre. Boh je dobrý a čo nedopadlo dobre, to ešte neskončilo. Nakoniec totiž zvíťazí Boh.

Modli sa kedykoľvek si na to spomenieš. "Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách." (Filipským 4,6)

Čítaj si Bibliu

Boh nám dal Bibliu, aby sme poznali pravdu a nikto nás nemohol oklamať. Zlý plán nás má presvedčiť, že Boh nie je dobrý. Ale Boh zvíťazil. Ježiš v Biblii hovorí: "Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie (trápenie), ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Ján 16,33) Ježiš je víťaz.

Zaregistruj sa na Biblické korešpondenčné kurzy a čítaj si každý deň z Biblie. Nájdeš tam veľa múdrych rád z Božieho slova a aj hry pre deti.

Ak neveríš v Pána Ježiša

Neboj sa

Vírus šíri strach, ale Pán Boh vládne nad týmto svetom. V Biblii čítame: "Hospodin je Kráľom na večné veky." (Žalm 10,16) A tiež čítame: "Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť." (Žalm 106,1)

Neboj sa, pretože Boh je dobrý a je to On, kto vládne a rozhoduje.

Modli sa

Hovor s Bohom o tom, čo prežívaš. V Biblii je napísané: "K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci." (Žalm 65,3) Všetci nakoniec prichádzajú k Bohu a Boh naše modlitby počuje. Boh je totiž naozajstný živý Boh.

Spoznaj Pána Ježiša

Ježiš je Boží Syn. Boh o Ježišovi povedal: "Kto verí v Syna, má večný život." (Ján 3,36). Večný život s Bohom sme stralili, kvôli hriechu - neposlušnosti voči Pánu Bohu. Ak chcem aby nám Pán Boh odpustil potrebujeme k Nemu prísť cez Pána Ježiša.

Čo bude ďalej? >