Narodil sa zasľúbený Spasiteľ 1.časť

Od čias, kedy Adam a Eva zhrešili a museli odísť z rajskej záhrady, Boží ľud očakával príchod Spasiteľa – Záchrancu. Čakali rok, dva, desať, sto… a Spasiteľ neprichádzal. Zabudol Pán Boh na svoj sľub? Nie! Pán Boh plní svoje sľuby.

Márii sa zjaví anjel s posolstvom

Pred viac ako 2000 rokmi sa dievčine Márii zjavil anjel. Povedal jej tieto slová:

 Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami! Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať. Bude kraľovať naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža! Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. Lebo Bohu nič nebude nemožné. Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.“

Evanjelium podľa Lukáša 1, 28 – 38

Dieťatko, ktoré sa malo narodiť, bolo iné ako ostatné bábätká. Každé ľudské bábo má svojho otca a svoju mamu. No toto dieťa malo síce ľudskú mamu, no jeho otcom nebol človek. Toto dieťa bol skutočný Boží Syn!

Otázka pre teba: Ako sa asi Mária cítila, keď od nej anjel odišiel?

Možno bola prekvapená, šokovaná, možno zmätená. V hĺbke srdca však bola určite šťastná, lebo videla, že Pán Boh plní svoje sľuby.

Ale čo s Jozefom, ktorý si má vziať Máriu za ženu? Čo si bude o tom všetkom myslieť?

Anjel sa zjaví aj Jozefovi

Jozefa dosť prekvapilo, že Mária čaká dieťa.
Pravdepodobne bol sklamaný a smutný. Jozef bol obyčajný tesár, ktorý miloval Máriu a chcel sa s ňou oženiť. Teraz však premýšľal, ako by sa s ňou v tichosti rozišiel. Stále ju ľúbil, ale nechápal, čo sa stalo.
V noci sa Jozefovi zjavil anjel a povedal mu:

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu. Je pravda, že bude mať dieťa, ale toto dieťa bude Božím Synom. A dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.“

Evanjelium podľa podľa Matúša 1, 20 – 21

Keď sa Jozef prebudil, všetkému porozumel. To, čo sa malo stať, bolo veľkolepé. Mária s Jozefom sa rozhodli poslúchnuť Božiu vôľu. Mali sa stať rodičmi Božieho Syna. Znamenalo to však aj veľkú zodpovednosť. Boli to jednoduchí ľudia, nepatrili k bohatým vrstvám obyvateľstva, ale milovali Boha a boli ochotní poslúchať Ho za každých okolností.

Jozef sa tešil zo svojej mladej ženy Márie, ale bol nadšený aj z toho, že Pán
Boh plní svoje sľuby. Rozhodol sa poslať na zem svojho Syna, aby sa stal
Spasiteľom ľudí. Jozef si možno spomenul na zasľúbenia z Biblie (z našej Starej zmluvy), ktoré hovorili o tom, že Spasiteľ bude pochádzať z rodiny kráľa Dávida. A Jozef patril do tohto rodu!

Cesta z Nazareta do Betlehema

Jozefova rodina pochádzala z mesta Betlehem. Z tohto mesta pochádzal aj kráľ Dávid. Jozef pochádzal z rodiny kráľa Dávida. Pred vyše 700 rokmi prorok Micheáš predpovedal, že Spasiteľ sa narodí v Betleheme.

„Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.”

Biblia, Micheáš 5, 2

Nastalo veľké presúvanie ľudí do ich rodných miest a mestečiek. Medzi zástupmi boli aj Jozef s Máriou. Z Nazareta do Betlehema je to približne 110 km, cez kopce a údolia, cez skalnaté oblasti. Márii sa malo každú chvíľu narodiť bábätko!

Konečne prišli do Betlehema. Muselo tam byť veľmi rušno. Veď sa tam presúvali ľudia z rôznych končín Izraela. Mária s Jozefom mali problém nájsť si miesto, kde by prenocovali. Všetky nocľahárne a hostince boli plné. Možno ste aj vy niekedy cestovali a zbadali ste nápis „obsadené”. Mária a Jozef však napokon našli voľný prístrešok. Nebol to luxusný apartmán v hoteli. Bola to obyčajná maštaľ. No práve tu sa stalo niečo úžasné!