Ako Pán Boh stvoril svet 1. časť

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.” (1. Mojžišova 1, 1) Úplne prvý verš v Biblii hovorí o Bohu a o tom, čo urobil na počiatku sveta.

V Biblii čítame o jedinečnom a výnimočnom Majstrovi. Neexistuje nikto ako On. Je to Boh. Ten najväčší Majster a veľký Stvoriteľ. Nikto nie je ako On. Len Pán Boh je skutočný a pravý Boh. On je veľký Stvoriteľ. Stvoriť znamená niečo podobné ako vyrobiť. Pán Boh stvoril celý svet a všetko v ňom. Všetko, čo vidíš okolo seba, nevzniklo náhodou.

1. deň stvorenia

Na počiatku bola všade tma a prázdnota. Ale Pán Boh, veľký Stvoriteľ, vyslovil do tejto temnoty dve slová: „Buď svetlo!” a ukázalo sa svetlo. To dokáže len Boh. Svetlo sa neobjavilo náhodou. Pán Boh nepotreboval materiál a nástroje, aby vyrobil svetlo. Boh povedal a stalo sa. Aký mocný je Boh, ktorý dokáže stvoriť nádherné veci z ničoho! Boh videl, že svetlo je dobré. Ale tu Boh neskončil. Oddelil svetlo od tmy. Svetlo nazval dňom a tmu nocou. Boh videl, že to bolo dobré.

Otázka pre teba: Ako sa cítiš, keď si sám v tmavej miestnosti a zrazu niekto zasvieti? Potešíš sa?

2. deň stvorenia

Zem bola ešte stále pokrytá vodou. Na druhý deň Pán Boh povedal a vody sa začali presúvať. Zemeguľu pokrýval šíro-šíry oceán a nad ním sa rozprestrela modrá obloha. Nedokážeme pochopiť, ako to Pán Boh dokázal len tým, že vyslovil niekoľko slov. Lenže On je Boh a je všemocný. Pán Boh je veľký Stvoriteľ.

Otázka pre teba: Prečo je dôležité, že prší? Načo máme jazerá a rieky?

3. deň stvorenia

Pán Boh pokračoval vo svojom nádhernom pláne budovania vesmíru. Znova povedal. Na tretí deň sa vody zhromaždili na jedno miesto a odkryla sa suchá zem. Pán Boh stvoril rôznofarebné rastliny a stromy najrozmanitejších tvarov a veľkostí, z ktorých máme radosť a úžitok. Každá rastlinka má svoj dokonalý vzhľad, ktorý vymyslel Pán Boh. Vieš o tom, že zelené rastliny vytvárajú kyslík, ktorý potrebujeme pre život? Keď dýchaš, dostáva sa do tvojho tela kyslík. Pán Boh dal rastlinám túto špeciálnu úlohu. Bez kyslíka by sme nemohli žiť. Pán Boh stvoril všetko dokonale. Keď Pán Boh na tretí deň stvoril rastliny a stromy, videl, že to bolo dobré.

Otázka pre teba: Dokázali by sme žiť, keby neexistovala pevnina? Aký je tvoj najobľúbenejší strom alebo kvet a prečo?