Enoch – muž, ktorý kráčal s Bohom

Adamov pra-pra-prapravnuk Enoch

Adam mal pra-pra-prapravnuka, ktorý sa volal Enoch. Enocha pravdepodobne naučil mnohým veciam. V Biblii sa síce o Enochovi veľa nedočítame, ale pár dobrých informácií áno.

Je však isté, že Enoch sa o Bohu dozvedal od druhých ľudí, určite nie z Biblie, pretože Bibliu vtedy ešte nemali. Dozvedal sa o hriechu a o tom, že aj on je hriešnik a potrebuje odpustenie. Učil sa, že Pán Boh sľúbil poslať Spasiteľa, niekoho, kto ľuďom odpustí ich hriechy a zlomí moc diabla. A Enoch nielenže tieto veci vedel, On aj Bohu veril a vložil v Neho svoju dôveru. Veril, že raz Boh pošle Spasiteľa. Enoch Boha spoznal osobne.

Otázka pre teba: Vieš, že je veľký rozdiel vo význame slov vedieť o niekom a poznať ho?
Možno vieš toho o Bohu veľa, ale ešte stále je v tvojom živote problém hriechu, ktorý ťa oddeľuje od Boha. Vieš o Ňom, ale nepoznáš Ho osobne. To, čo potrebuješ, je
prísť k Pánovi Ježišovi, zasľúbenému Spasiteľovi. Zomrel za hriechy sveta a zlomil moc diabla. Aj dnes ti môže odpustiť a potom už budeš môcť Boha spoznávať. Ježiš, Boží Syn povedal:

„Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.”

Biblia, Evanjelium podľa Jána 14, 6

Len cez Ježiša Krista môžeš spoznať Boha. Keď prídeš k Bohu osobne, je to nádherný okamih a môžeš zažiť niečo podobné ako Enoch.

Enoch blízko Bohu

Keď Enoch dospel, oženil sa. Vo veku 65 rokov mu jeho žena porodila chlapčeka, ktorému dali meno Metúšelach (Matuzalém). Určite si vtedy nemysleli, že ich dieťa bude najdlhšie žijúcim človekom na zemi. Dožil sa až 969 rokov. Napriek tomu zomrel skôr ako jeho otec Enoch! To je ale čudné, však? Ako mohol byť Matuzalém najstarším človekom spomenutým v Biblii, a napriek tomu zomrieť skôr ako jeho otec? Odpoveď sa dozvieš neskôr.
Matuzalém sa líšil od ostatných, pretože žil veľmi dlho. Enoch, jeho otec, bol výnimočný z iného dôvodu. Biblia hovorí, že Enoch „chodil s Bohom” (1. kniha Mojžišova 5, 22). Enoch chcel spoznať Pána Boha stále lepšie a lepšie, preto s Ním trávil veľa času.

Ako poznávať Pána Boha?

Poznať Pána Boha znamená dozvedať sa, aký je a čo chce od nás.

Enoch zároveň robil to, čo mu Boh prikazoval. Ak chceš Boha viac spoznať, je dôležité Ho poslúchať.

Otázka pre teba: Vieš, ktoré štyri veci, ktoré by mal robiť každý kresťan?

Hovoriť s Bohom, počúvať Boha, tráviť s Ním čas, poslúchať Boha.

Enoch toto všetko robil viac ako 300 rokov. Potom ho jedného dňa priatelia a rodina hľadali, ale nevedeli ho nájsť.

Enoch vzatý do neba

Možno sa pýtali: „Nevidel si Enocha?” „Nevieš, kde je Enoch?” Nikde ho nevedeli nájsť. Nebolo ho. Biblia hovorí:

„Nebolo ho, pretože ho vzal Boh.“

Biblia, 1. kniha Mojžišova 5, 24

To znamená, že Boh ho premiestnil zo zeme priamo do neba. Enoch nezomrel. A to je dôvod, prečo môžeme povedať, že Matuzalém zomrel skôr ako jeho otec, pretože Enoch vlastne nikdy nezomrel. O niečom podobnom sa dočítame v Biblii iba dvakrát. Tým druhým, komu sa to stalo, bol prorok Eliáš.

V nebi môže Enoch spoznávať Boha lepšie ako kedykoľvek predtým.