Kain a ďalšie deti Adama a Evy

Kainov odchod z domu

Bolo smutné, že Adam a Eva stratili priateľstvo s Bohom, také výnimočné a vzácne. Keď Boha neposlúchli, vstúpil do sveta hriech a ten všetko zmenil. Ich priateľstvo s Bohom sa zničilo, svet už nebol takým, ako ho Boh chcel mať. Hriech priniesol do nádherného Božieho stvorenia mnoho smútku. Akí smutní a vydesení museli byť Adam s Evou, keď Kain zabil Ábela. Akí smutní boli, keď nahnevaný Kain odišiel z domu…

Kainovi potomkovia

V krajine Nód sa Kainovi a jeho žene narodili deti a tie mali ďalšie deti a oni zasa ďalšie deti a tak ďalej. Mnohí z Kainových potomkov boli pravdepodobne podobní ako Kain. Odmietli milovať Boha a dôverovať Mu, ale veľa z nich bolo veľmi múdrych. Spomedzi týchto ľudí sa našiel niekto, kto vytvoril prvý hudobný nástroj. Niečo podobné flaute a citare. Prvýkrát na svete zaznel lahodný zvuk hudobných nástrojov. Iný zasa objavil, ako sa taví železo a bronz. A tak sa mohli tieto tvrdé materiály ďalej
opracovávať a ohýbať do požadovaných tvarov. Vznikli prvé nože, meče a pluhy. Užitočné vynálezy, však?!

Otázka pre teba: Čo si myslíš – znamená to, že ak si veľmi múdry, automaticky aj to, že poznáš Pána Boha? Biblia nám hovorí, že:

„… svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti…”

1. list Korintským 1, 21

Boh sa dal poznať ľuďom sám. On im pomáha porozumieť tomu, čo je o Ňom napísané v Biblii. Pomáha ľuďom, aby Ho mohli spoznať. Nemusíš čakať, kým v škole nazbieraš dostatok vedomostí. V skutočnosti nám Biblia prezrádza, že často sa Boh dáva poznávať malým deťom. Chce, aby si Ho poznal aj ty. Rovnako chcel, aby Ho poznala aj Adamova rodina.

Ďalšie potomstvo Adama aEvy

Boh dal Adamovi a Eve ďalšie dieťa. Dali mu meno Šét. Keď Šét vyrástol,
on a jeho rodina túžili poslúchať Pána Boha.

Boh sa tešil, že môže Šétovej rodine pomôcť viac Ho spoznať. Adam a Eva
mohli svoje vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá učiť to, čo už o Bohu vedeli.

Predtým než Adam zomrel, mal pra-pra-pra-pra-pra-pravnúčatá. Adam zomrel vo veku 930 rokov — mal skoro 1000 rokov! Vtedy sa ľudia dožívali oveľa viac rokov, ako sa dožívajú dnes. Nevieme, prečo to tak bolo. Pravdepodobne to mohlo byť preto,
lebo zem bola oveľa zdravšie miesto pre život a ľudia mali lepšiu kondíciu.
Možno to Pán Boh dovolil, aby starší mohli učiť mladších. To bol spôsob, akým sa v tých časoch ľudia učili, lebo ešte nemali žiadne knihy.