Noách a potopa 1. časť

Ľudská zloba ničí svet

Od čias Adama a Evy sa všetko menilo zo zlého k horšiemu. Na svete pribúdali ľudia a s nimi aj hriech. Prišiel hnev, chamtivosť, nenávisť; deti neposlúchali svojich rodičov; ľudia si závideli a ubližovali si navzájom. O Boha sa nezaujímali, hoci bol ich Stvoriteľom.

Otázka pre teba: Čo myslíš, čo si Pán Boh o tomto všetkom myslel?

Hriech priniesol na svet nebezpečenstvo

V Biblii čítame, že Boha zabolelo srdce (Biblia, 1. kniha Mojžišova 6, 6). Boh bol zlomený. Videl, že všetky myšlienky ľudí sú otrávené hriechom a aký chaos ľudia vniesli do svojich životov. Videl, aké zranenia a nebezpečenstvo priniesol hriech na svet. Boh je taký dobrý a čistý, že nenávidí každý hriech a je Mu odporný. Nakoniec každý hriech potrestá. Prišiel čas, aby Boh konal. Čo urobí? V Biblii čítame:

„I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.“

1. kniha Mojžišova 6, 7

Otázka pre teba: Prečo bol celý svet v nebezpečenstve?

Neposlušnost spôsobuje Bohu bolesť a prináša so sebou nebezpečenstvo. Pán Boh videl hriech v minulosti, no vidí ho aj dnes.

Otázka pre teba: Aký hriech vidí Boh v tvojom živote?

Často si ľudia uvedomujú, že konajú zle, ale myslia si: „No a čo? Nestojí to za reč!“ Omyl! Za reč to veru stojí a je to závažná vec, pretože sa jedná o neposlušnosť a postavenie sa proti Bohu, tvojmu Stvoriteľovi a Kráľovi kráľov. Boh potrestá každý hriech. Nikdy nad žiadnym hriechom nemávne ľahostajne rukou a nepovie: „To nestojí za reč!“
Ťažko si dokážeš predstaviť bolesť, ktorú Boh cítil, keď hovoril o zničení vtákov, zvierat i ľudí. Ako by to mohol urobiť?

Boh prezrádza Noáchovi svoj plán

Na svete žil jeden človek, ktorý bral Pána Boha vážne. Nešiel „s davom”. Miloval Boha a dôveroval Mu. Volal sa Nóach. Pán Boh mu preukázal veľkú láskavosť. Jedného dňa prezradil Nóachovi svoj plán. Povedal: „Prišiel čas, aby som sa vysporiadal s hriechom. Všetko, čo žije na zemi, musí zomrieť. Chcem ale, aby si postavil archu.“ Boh nadiktoval Nóachovi presné rozmery: archa mala byť 1370 metrov dlhá, 23 metrov široká a 13,7 metrov vysoká, s troma poschodiami.

Mala to byť obrovská loď! Mala by&´t dlhšia ako futbalové ihrisko a zmestilo by sa do nej 432 poschodových autobusov. Boh Nóachovi poradil, aký druh dreva má použiť a ako zabezpečiť vodotesnosť pomocou smoly. Napokon Nóachovi povedal, aby na lodi vyrobil jedno okno a jedny dvere.
Boh povedal: „Zošlem na zem potopu a všetko bude zničené. Ty a tvoja rodina vojdete do archy. Tam budete v bezpečí. Spolu s vami vojdú do archy po dve zvieratá z každého druhu a z niektorých druhov vezmeš po sedem zvierat. Zabezpečíš tiež dostatok potravy pre vás i zvieratá.”
Nóacha čakalo veľa práce. V tom čase mal približne 500 rokov (podľa Biblie, 1. knihy
Mojžišovej 5, 32). Zároveň to bola poriadna výzva. Nóach však vedel, že na Boha sa môže spoľahnúť a pustil sa do práce.

Stavba obrovskej lode

Čo si asi ľudia o Nóachovi mysleli, keď začal stavať obrovskú loď? Možno sa ho pýtali: „Čo to staviaš?“ alebo „Načo staviaš loď?“
Nóach usilovne pracoval deň za dňom, rok za rokom. Vystríhal ľudí pred blížiacim sa trestom za ich neposlušnosť. Hovoril im o potope, ktorú Pán Boh plánoval zoslať, a upozorňoval ich, že jediným miestom záchrany bude archa.

Otázka pre teba: Čo myslíš, čo mali ľudia robiť a prečo?

Ľudia sa z Nóacha smiali a neverili mu. Nepripúšťali si, že ich hriech priviedol do hrozného nebezpečenstva. Aj dnes nás Boh varuje, že hriech nám ubližuje a je nebezpečný. Ľudia si stále myslia, že im neposlušnosť prejde. Každý sa však musí po smrti stretnúť s Bohom a každý hriech musí byť potrestaný. Tým trestom sú na veky zatvorené dvere neba, dokonalého Božieho domova. Za trest budú ľudia poslaní na miesto, ktoré je protikladom neba. Nie je tam prítomný Boh, to znamená, že tam nie je nič dobré. Boh si však neželá, aby ľudia skončili na takomto hroznom mieste. Preto nás v Biblii varuje. A hoci ľudia nepočúvali Nóacha, on ich neustále varoval a pokračoval v stavaní lode až do konca. Trvalo to dlhé roky.