Kain a Ábel 1. časť

Život Adama a Evy mimo Edenu

Adam a Eva teraz žili vo svete plnom hriechu. Bolo to úplne iné ako s Bohom v raji.

Boh stvoril prvých ľudí, Adama a Evu, aby mohli byť spolu. Prechádzal sa s nimi po záhrade a rozprávali sa spolu. Bolo to dokonalé miesto a nič im tam
nechýbalo. Všetko sa ale zmenilo v deň, keď sa ľudia rozhodli, že si budú
robiť veci po svojom. Zhrešili, neposlúchli Boha a v tej chvíli vstúpil do sveta
hriech. Od tých čias je ho stále viac a viac. Hriech zmenil vzťah človeka k Bohu. Ľudia sa už z vlastných síl nedokázali dostať k Bohu.

Boh však zasľúbil, že pošle Spasiteľa, ktorý pripraví cestu k Nemu.

Narodenie Kaina

V štvrtej kapitole 1. knihy Mojžišovej (Genesis) čítame, že Eva porodila syna
a dala mu meno Kain. Kain bol úplne prvé bábätko, ktoré sa kedy narodilo!
Boh ho miloval dokonca ešte viac, než ho milovali Adam a Eva. Meno Kain znamená daný. Eva si uvedomovala, že syna jej dal Boh.

Otázka pre teba: Vieš, že aj teba Boh miluje viac ako ktokoľvek iný?

Je tvojím Stvoriteľom a mocným Kráľom. Pán Boh ťa stvoril presne takého, akého ťa
chcel mať. Boh ti dal všetko, čo potrebuješ, aby si mohol byť tým, kým si. Boh ťa miluje veľkou láskou.

Narodenie Ábela

Neskôr dal Pán Boh Adamovi a Eve ďalšieho synčeka. Dieťatko sa volalo
Ábel. Ábel znamená dych.

Pastier a roľník

Keď chlapci podrástli, vybrali si, čo budú robiť. Ábel, mladší z bratov, sa stal pastierom a staral sa o stádo oviec.

Kain, starší z bratov, sa stal roľníkom. Obrábal pôdu, sadil zeleninu a ovocné
stromy. Musel ťažko pracovať. Polieval veľké lány polí a vytrhával burinu,
aby mu nezničila zeleninu a ovocie.

Ich práca bola ťažká, pretože už nežili v dokonalom svete. Medzi užitočnými
rastlinami sa rozmnožovala burina, ktorú musel Kain ničiť, a Ábel dohliadal
na to, aby mu zvieratá neochoreli alebo ich neroztrhala divá zver.

Problém hriechu a cesta k Bohu

Kain a Ábel mali však oveľa vážnejší problém ako ťažkú prácu. Mali ten istý problém ako ich rodičia, Adam s Evou. Bol to problém hriechu. Hriech je stále vážny problém, pretože ľudí oddeľuje od Pána Boha. Ale Boh z lásky k človeku pripravil spôsob, ako môžu byť naše hriechy odpustené a ako sa k Nemu môžeme dostať. Boh povedal ľuďom, že jediný spôsob, ako môžu dosiahnuť odpustenie hriechov, je obetovanie zvieraťa. V Biblii čítame:

„… bez vyliatia krvi niet odpustenia.“

List Židom 9, 22

To bola cesta, ktorú Boh pripravil. Spôsob, ako sa ľudia môžu k Nemu vrátiť späť.

Otázka pre teba: Čo si myslíš ty? Pôjdu Kain a Ábel cestou, ktorú im pripravil Pán Boh?