Hriech vstupuje do sveta 2. časť

Všetko sa zmenilo

V tej chvíli sa všetko zmenilo. Božie stvorenie už nebolo dokonalé. Adam s Evou si vybrali neposlušnosť voči Bohu, veľkému Kráľovi. Urobili zlé rozhodnutie a hanbili sa. Vyrobili si jednoduchý odev z figových listov. Keď Pán Boh prišiel do záhrady, aby sa s nimi rozprával, skryli sa pred Ním. Cítili vinu a strach. Nikdy predtým nič podobné nezažili.
„Adam, kde si?” pýtal sa Boh.

Otázka pre teba: Vedel Pán Boh v tej chvíli, čo sa stalo?

Áno, Pán Boh vie všetko, pretože On je veľký Kráľ.
Keď sa Pán Boh spýtal, či Ho neposlúchli, začal Adam hádzať vinu na Evu.
Keď sa Boh prihovoril Eve, obvinila hada. Pán Boh potrestal hada tak, že od
tých čias sa musí plaziť po bruchu a jest prach zeme.

Otázka pre teba: Čo sa stalo s Adamom a Evou? Aké varovanie dal Pán Boh človeku, keď poruší Jeho príkaz? Čo sa malo stať?

Pán Boh, veľký Kráľ, hovorí vždy pravdu. Hoci Adam a Eva nezomreli hneď v ten deň priamo v záhrade Eden, od toho momentu sa stali smrteľnými.
Biblia to nazýva duchovnou smrťou. To znamená, že stratili svoj vzácny vzťah s Pánom Bohom a ich život mal jedného dňa skončiť smrťou. Už viac nemohli zostať v Božej blízkosti, museli odísť od svojho Stvoriteľa, ktorý ich miloval a chcel pre nich to najlepšie.

Boh zasľúbil poslať Záchrancu

Všetci zhrešili proti Bohu, veľkému Kráľovi. On je svätý a dokonalý. Robí všetko správne. Kvôli nášmu hriechu nemôžeme byť v Jeho blízkosti, a tak sme oddelení od Jeho lásky a priateľstva. Pán Boh však svoje stvorenie veľmi ľúbi. Preto, keď Adam s Evou zhrešili, Pán Boh sľúbil, že pošle záchrancu. Niekoho, kto nám ukáže cestu späť k Bohu.

Tým Záchrancom, ktorého nám Pán Boh sľúbil poslať, je Pán Ježiš. Ježiš, Boží Syn, prišiel na zem, aby sa obetoval a zomrel. Dobrovoľne išiel na kríž a položil svoj život za hriechy ľudí. Na tretí deň však vstal z mŕtvych! Biblia nám hovorí, že jediná cesta, ako sa môžeme dostať späť k Bohu, je Pán Ježiš.

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený…”

Skutky 16, 31

Čo znamená veriť?

Veriť znamená dôverovať Pánovi Ježišovi, Božiemu Synovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli byt zachránení od trestu za naše hriechy. Ak v Neho uveríš, zachráni ťa a staneš sa súčasťou Božej rodiny. Potom bude s tebou stále.

Adam a Eva musia z Edena preč

Pán Boh zhotovil pre Adama a Evu oblečenie zo zvieracej kožušiny a poslal ich preč zo záhrady. Ku vchodu do záhrady postavil anjelov s plamennými mečmi, a tak sa do nej už nikto nemohol dostať.

Otázka pre teba: Vieš si predstaviť, že toto by bol záver príbehu?
Že by neexistovala cesta, ako sa dostať späť k Bohu, veľkému Kráľovi?

Avšak toto nie je záver príbehu! Je tu dobrá správa!
Pán Boh sľúbil zachrániť ľudí z ich hriechov – sľúbil zničiť satana a sľúbil
pripraviť cestu pre návrat späť k Nemu, veľkému Kráľovi.
Zasľúbil nám Záchrancu – Pána Ježiša, Božieho Syna.

Otázka pre teba: Uveríš tomuto zasľúbeniu, ktoré sme dostali od Pána Boha, veľkého Kráľa? Uveríš Pánovi Ježišovi, že ťa zachránil od trestu za tvoje hriechy?

Urob najlepšie rozhodnutie a uver v Pána Ježiša. Môžeš to urobiť aj dnes.