Ježiš je Spasiteľ bez hriechu 1.časť

Padlý anjel Satan

Na obrázku je zachytená predstava neba.

Otázka pre teba: Môžeš vymenovať niektoré z vecí, ktoré budú v nebi?

Na obrázku vidíme anjelov. Nevieme, ako presne vyzerajú, ale vieme, že sú to Boží poslovia a plnia špeciálne úlohy.

Kedysi dávno, ešte pred stvorením sveta, jeden z anjelov veľmi spyšnel. Chcel byť mocnejší ako Boh, a preto musel opustiť nebo. Bol to anjel Lucifer a to, čo urobil, nazývame hriech. Postavil sa proti Bohu.

Boh je svätý a spravodlivý a do Božej blízkosti sa nedostane žiaden hriech. Tohto anjela dnes poznáme ako satana alebo diabla. Boh povedal satanovi, že raz príde deň, keď bude potrestaný. Preto sa diabol stal najväčším Božím nepriateľom a jeho túžbou je zničiť dokonalé Božie plány.

Ale Pán Boh má všetko pod kontrolou. Je všemocný, vševediaci a všadeprítomný. Satan nemá tieto vlastnosti. Aj on má istú moc, ale nie absolútnu moc. Vie niektoré veci, ale nevie všetko. A už vôbec nie je schopný byť všade v jednom okamihu. Pán Boh je mocný, múdry a láskavý – satan sa nemôže Bohu v ničom rovnať. Pán Boh vždy zvíťazí nad satanom!

Satanovo pokúšanie ľudí na prvý hriech

Hneď na prvých stránkach Biblie, v 1. knihe Mojžišovej, sa dočítame o diablovom
prvom pokuse zmariť Božie plány.

Prví stvorení ľudia Adam a Eva žili dokonalý život v rajskej záhrade Eden a mali dokonalý vzťah s Bohom. Jediné pravidlo, ktoré im Boh dal, bolo nejesť zo stromu poznania dobra a zla. Satan však pokúšal Evu, aby ochutnala ovocie.

Satan sa priblížil k ľuďom v podobe hada a nahovoril im klamstvá o Bohu. Eva týmto klamstvám uverila. Videla, že ovocie vyzerá chutne a lákavo. Načiahla sa po ňom,
odtrhla si ho a zahryzla sa doň. A dokonca ponúkla aj Adamovi. Aj on jedol.
Obaja porušili Božie pravidlo, podľahli pokušeniu a na svet sa dostal hriech.

Každý z nás je pokúšaný na hriech.

Keď Adam a Eva zhrešili, diabol si myslel, že zvíťazil. Boh však dal nádherné
zasľúbenie, že pošle Spasiteľa, ktorý hriech a diabla porazí. A v určenom
čase poslal na zem svojho jediného Syna, Pána Ježiša, zasľúbeného Spasiteľa.

Pán Ježiš na púšti

Otázka pre teba: Pamätáš si príbeh o tom, ako Ján pokrstil Pána Ježiša?

V Biblii čítame, že potom išiel Pán Ježiš na púšť a bol tam 40 dní. Bolo to opustené a nehostinné miesto. Ježiš sa ocitol sám medzi divou zverou. Nič v tom čase nejedol. Musel poriadne vyhladnúť! Pán Ježiš, hoci je Božím Synom, rovnako cítil hlad i smäd ako my. Satan si myslel, že nadišla jeho chvíľa. Ježiš bol zoslabnutý, takže mohol ľahko podľahnúť pokušeniu. Satan chcel za každú cenu zničiť Boží plán záchrany. Ak by Ježiš podľahol pokušeniu, nemohol by sa stať naším Spasiteľom. Krutý plán! Ako to dopadne?