Ježiš – Boh, ktorý má všetko pod kontrolou

Ježiš v Galilei

Správy o Ježišovi sa rýchlo šírili. Hovoril o Ňom takmer každý. Ľudia vraveli, že dokáže neuveriteľné a obdivuhodné veci. Ježiš dokázal uzdraviť chorých a slepým vracal zrak.

Otázka pre teba: Ako to, že dokázal takéto veci?

Ježiš to mohol urobiť, lebo On je Boh. Je Božím Synom! A pretože je Boh – Syn, vie o všetkom (môže všetko riadiť). A ako sa správy o Ňom šírili po celej Galiley, išli za Ním davy ľudí, kamkoľvek sa pohol. Po jednom takom náročnom dni nastúpil Ježiš spolu s učeníkmi do loďky, aby sa preplavili na druhý breh Galilejského mora. Viacerí z Ježišových učeníkov boli rybári a často sa plavili po mori. Ježiš sa stretol s mnohými ľuďmi, veľa ich vyučoval, a tak bol teraz unavený. Ľahol si do zadnej časti lode a zaspal.

Otázka pre teba: Ježiš je Boh. Ako to, že bol unavený?

Hoci bol skutočným Bohom, bol taktiež skutočným človekom, ako som ja alebo ty. Cítil to, čo cítime my. Cítil hlad, smútok, radosť, únavu a tiež bolesť. Bol ozajstným človekom. Ježiš bol taký ako my, až na jednu vec – Ježiš bol dokonalý. Nikdy nezhrešil, neurobil, nepomyslel si ani nepovedal nič zlé.

Na Galilejskom mori

Ježiš sa so svojimi učeníkmi nachádzal na loďke na Galilejskom mori. To more stále existuje a je to skutočné miesto – jazero.                      

Biblia nie je kniha vymyslených príbehov. Hovorí o veciach, ktoré sa naozaj stali.

Vidíš tie hory na brehu mora? Studený vietor vanúci z týchto hôr mohol spôsobiť silné búrky.

A práve to sa stalo, keď sa Ježiš s učeníkmi plavili v loďke. Verš z Biblie, Marek 4, 37, o tom hovorí: „Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala.“

Plavba v búrke

Vietor fučal, dážď šľahal, hromy rachotili a vlny narážali do lode. Ježišovi učeníci boli rybári, určite už zažili veľa búrok. No táto bola iná. Neobyčajne silná. Učeníci sa ocitli v skutočnej búrke so skutočným vetrom a skutočnými vlnami! Tá búrka bola taká hrozná, že učeníci si mysleli, že pri nej zomrú. Boli vystrašení na smrť.

Otázky pre teba:

  • Stáva sa, že ti niektoré veci naháňajú strach či obavy?
  • Stretávaš sa s problémami, ktoré nemáš pod kontrolou?

Učeníci sa veľmi báli. Ocitli sa v neriešiteľnej situácii. Nachádzali sa v malej loďke uprostred rozbúreného mora a mysleli si, že zomrú. Čo ale robil Ježiš? Spal. Ani trocha sa nebál. Mal všetko pod kontrolou. Chcel, aby Mu učeníci dôverovali.

Zobuď sa!

Učeníci, si mysleli, že určite zomrú. Napokon sa rozhodli zobudiť Ježiša. „Zobuď sa! Zobuď sa! Učiteľ, nedbáš, že hynieme?“ (text z Biblie, Marek 4, 38)

Ježiš utišuje búrku

Ježiš vstal, pocítil nárazy vetra a zbadal rozbúrené more. Povedal: „Mlč, utíš sa!“ Zrazu nastalo ticho a pokoj. Fíha! Nie je to úžasné? Ježiš rozkázal vetru a dažďu, aby prestali. A oni ho počúvli a poslúchli. Ježiš je Boh, ktorý o všetkom vie a má všetko pod kontrolou.

Otázky pre teba:

  • Dokážeme rozkázať počasiu?
  • Kto má však všetko pod kontrolou?

Ježiš dokáže rozkázať vetru i vlnám, pretože je Boží Syn. Celá príroda Ho poslúcha. Iba On jediný mohol rozkázať vlnám a zachrániť učeníkov. V Biblii, v Liste Kolosenským 1, 16 čítame: „Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi…”

Ježiš všetko stvoril a má to pod kontrolou.

Ježiš je mocný Boh

Predstav si, ako sa tvárili učeníci, keď zrazu búrka utíchla. Hladina mora sa v priebehu sekundy upokojila. Učeníci boli v úžase, ale stále sa báli! Ježiš sa k nim otočil a povedal: „Čo ste takí ustrašení? Ešte stále nemáte vieru?“ Učeníci sa medzi sebou pýtali: „Ktože je tento, že ho aj vietor aj more poslúchajú?“ Učeníci celkom zabudli, kto je spolu s nimi v loďke. Stále sa báli.

Biblia nám hovorí, že Boh je zvrchovaný. Uf – to je ťažké slovo, ale nie je ťažké mu rozumieť. Byť zvrchovaný znamená mať všetko pod kontrolou. Preto Ježiš dokázal utíšiť búrku len slovom.

Tým, že Ježiš utíšil búrku, dokázal učeníkom, že je zvrchovaným Bohom. Cez tento zázrak učeníkom pripomenul, aby Mu dôverovali. Ježiš je mocný Boh a dokáže robiť zázraky.

Potom, ako sa preplavili na druhý breh mora, učeníci ďalej nasledovali Ježiša. Videli Ho robiť ešte mnoho zázrakov. Dokazoval nimi, že má Božiu slávu a moc. Učili sa Mu dôverovať, že vždy urobí to najlepšie.

Otázka pre teba: Dôveruješ aj ty Ježišovi, že urobí to, čo je pre teba najlepšie?