Ježiš, Boží Syn 1. časť

Otázka pre teba: Čo najúžasnejšie si v živote videl/-a a zažil/-a?

V dnešnom biblickom príbehu videli traja muži niečo skutočne neobyčajné.
Niečo, čo dovtedy ešte nikdy nevideli, niečo na čo nikdy nezabudnú.

Kam ideme?

„Kam to ideme?” „Som zvedavý, čo neobyčajné dnes znova zažijeme…”
Peter, Jakub a Ján kráčali s Ježišom do kopca, stále vyššie a vyššie, až na vrchol hory. Keď vyšli na vrchol hory, Ježiš sa modlil. Čo zatiaľ robili Peter, Jakub a Ján? Spali.

Výnimočná chvíľa

Zrazu ich zo spánku vyrušilo niečo naozaj neobvyklé. Peter, Jakub a Ján boli svedkami výnimočnej chvíle. Tak toto ešte nikdy nevideli! Ježiš, ich neobyčajný priateľ, sa zrazu zmenil. Jeho tvár žiarila. Svietila ako slnko.
Peter, Jakub a Ján už vedeli, že Ježiš nie je ako oni. Vedeli, že je iný. Už mnohokrát Ho videli robiť úžasné zázraky. Teraz však bolo úplne zjavné, že nie je obyčajným človekom. Videli, že je výnimočný. Spoznali, že Ježiš je Boží Syn.
Nielen Jeho tvár sa zmenila, ale aj Jeho oblečenie bolo iné. Nádherné, veľkolepé. Žiarilo belosťou, ligotalo sa a svietilo viac než čokoľvek iné na zemi. Predstavte si šaty biele ako svetlo!

Sláva Božieho Syna

Otázka pre teba: Poznáš niekoho na svete, kto by takto vyzeral? Prečo Ježiš žiaril? Prečo z Neho vyžarovalo svetlo?

On je Ježiš – Boží Syn – je iný ako učeníci a iný ako my všetci. Peter, Jakub a Ján zahliadli kúsok Jeho slávy. Ján v evanjeliu napísal:

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“

Evanjelium podľa Jána 1, 14

Z Ježiša vyžarovala Jeho sláva.

Otázka pre teba: Čo to však znamená, že uvideli Ježiša v celej Jeho sláve?

Mohli vidieť nielen Ježiša ako človeka, ale Ježiša ako Božieho Syna. Toto jasné, biele svetlo ukázalo, že je oveľa mocnejší ako ktorýkoľvek človek. Nikto nie je ako On a ani sa s Ním nemôže porovnávať. Nikto nedokáže urobiť také veci ako On. Jeho veľká moc žiari a ukazuje, že je Boží Syn.

Bol to nádherný pohľad. Títo traja muži videli Ježišovu dokonalosť a Jeho veľkosť ako Božieho Syna. Teraz mali možnosť vidieť Jeho slávu. Pochopili, že Ježiš je naozaj Boh Syn. On im ukazoval, kým skutočne je. Ježiš opustil nebo, aby prišiel na našu zem. Tam, v Jeho domove, bola Jeho sláva vždy viditeľná – nádherná, veľkolepá, jasná a úžasná.

Ježišovo výnimočné stretnutie

V tej chvíli Peter, Jakub a Ján videli Ježiša ako skutočného Božieho Syna. A ešte niečo vzrušujúce sa stalo v tom momente. Spolu s Ježišom sa objavili ďalšie dve postavy. „Je to možné? Sú to naozaj oni? Vidíš to, čo ja?“

Otázka pre teba: Vieš, kto boli títo muži? S kým to Ježiš hovoril?

Mojžiš a Eliáš! Čítali o týchto dvoch mužoch, počúvali o nich úžasné príbehy. Boli to pre nich „celebrity”. Mojžiš – najväčší vodca zo starozákonných čias a Eliáš – prorok zvestujúci ľuďom správy od Boha. Obaja na zemi žijúci dávno pred nimi. Učeníci museli byť veľmi prekvapení!

V ten deň tam však bol niekto výnimočnejší ako Mojžiš a Eliáš – bol to Ježiš. A keďže sa stretol s týmito super dôležitými ľuďmi, znamenalo to, že aj On je veľmi dôležitý.
Je tou najdôležitejšou osobou, je viac ako ktorýkoľvek slávny človek alebo veľký vodca či prorok. On je Ježiš, Boží Syn.
Učeníci počuli Ježiša zhovárať sa s Mojžišom a Eliášom. Hovorili s Ním o Jeho blížiacej sa smrti.