Samaritán hovorí: „Ďakujem!”

Muž Samaritán a jeho problém

Tento muž žije v Samárii. V časoch Pána Ježiša to bolo územie v Izraeli medzi Judskom na juhu a Galileou na severe. Samaritáni a Židia sa stovky rokov neznášali. Židia verili, že sú jediný národ, ktorý Boh miluje, takže nemôže milovať Samaritánov alebo iných cudzincov. Dokonca mali v Jeruzaleme v chráme takýto nápis: „Žiadny cudzinec nesmie vstúpiť.“

Otázka pre teba: Podľa čoho vieš, že tento názor nebol správny?

Boh miluje každého človeka.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Evanjelium podľa Jána 3,16

Tento Samaritán neočakával žiadny prejav láskavosti od Žida. Mal však iný a väčší problém. Na jeho pokožke sa objavili zvláštne fľaky. Možno o tom najskôr nikomu nepovedal a dúfal, že to zmizne samo. Avšak nezmizlo. Naopak, zhoršilo sa to. Vedel, že je malomocný, že dostal hroznú kožnú chorobu. Neexistoval na ňu žiadny liek a choroba sa stále zhoršovala.

Choroba malomocenstva

Malomocenstvo bola nákazlivá choroba, čo znamenalo, že ju mohli dostať aj iní ľudia. Zákon hovoril, že malomocný človek musel opustiť svoju rodinu, dom i svoje mesto. Nemohol žiť spoločne so zdravými ľuďmi. Ak sa k nemu niekto priblížil, mal kričať: „Nečistý, nečistý!“ Ľudia sa potom rýchlo vyhli nakazeným. Nikto nechcel byť v blízkosti malomocného.

Opustil svoj domov a priateľov a pridal sa k skupine ďalších malomocných.
Všetci títo boli Židia, ale pretože trpeli vážnou chorobou, asi im bolo jedno, že majú medzi sebou nejakého Samaritána. Žili na okraji miest a občas sa k nim doniesli nejaké novinky. Pravdepodobne počuli aj o Ježišovi a o niektorých Jeho zázrakoch. Ježiš dokázal urobiť tieto zázraky, lebo je Boží Syn.

Stretnutie s Ježišom

Ježiš a Jeho učeníci smerovali do Jeruzalema. Prechádzali cez dediny na hraniciach so Samáriou. Na ceste ich stretla skupinka malomocných. Samozrejme, že sa snažili od každého si držať odstup. No chceli využiť príležitosť poprosiť Ježiša o pomoc, ale netrúfali si k Nemu bežať. Stalo sa to takto:

„A pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami!“

Evanjelium podľa Lukáša 17, 13

Malomocný Samaritán si uvedomoval, že nemôže očakávať pomoc od Žida, ale aj tak volal, hoci vedel, že Ježiš bol Žid.

Zázrak uzdravenia

Otázka pre teba: Čo myslíš, čo urobil Ježiš?

Ježiš im povedal:

„Choďte, ukážte sa kňazom!“

Evanjelium podľa Lukáša 17, 14

Zvláštne, však? Ale desať malomocných vedelo, čo to znamená. Ak boli uzdravení, musel to kňaz potvrdiť skôr, než by sa vrátili domov. V tom momente nevyzerali inak, ani sa necítili lepšie. Verili však Ježišovi a urobili presne to, čo im povedal. Vybrali sa ku kňazom. Po ceste sa stalo niečo úžasné. Čítame o tom v Biblii:

„A keď šli, boli očistení.“

Evanjelium podľa Lukáša 17, 14

Neprešli ešte žiadnu veľkú vzdialenosť, keď tu zrazu zistili, že všetky prejavy malomocenstva zmizli. Ich pokožka bola zdravá. Ježiš ich zachránil od malomocenstva!

Od toho momentu boli zdraví a rýchlo sa ponáhľali ku kňazom. Všetci sa náhlili. Všetci, okrem jedného. Samaritán sa zastavil, otočil sa a vrátil sa volajúc:

„Ďakujem Bože! Chvála ti Bože!“

Samaritán sa vráti poďakovať

Kam išiel? Vedel presne, za kým ide. Bežal k Ježišovi a hodil sa Mu k nohám.
Určite Mu úprimne ďakoval: „Ďakujem, ó veľmi ďakujem!“

Pán Ježiš bol smutný a zároveň sa potešil.

Otázka pre teba: Prečo bol Ježiš smutný a prečo sa tešil?

„Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec!“

Evanjelium podľa Lukáša 17, 17 – 18

Nikto by nepredpokladal, že sa Ježišovi poďakuje práve Samaritán.

Pán Ježiš má radosť, keď Mu tí, čo sú zachránení, poďakujú alebo zaspievajú chválu.

Kresťania by mali byť tými najvďačnejšími ľuďmi na svete.

Samaritánova dvojitá záchrana

Potom Ježiš dodal: „Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila.“ (Lukáš 17,
19) Nielenže bol tento človek uzdravený z malomocenstva, on bol zároveň zachránený aj od hriechu, pretože dôveroval Ježišovi. Bol to dvojitý zázrak.
V ten deň sa jeho život totálne zmenil.

Aj pre teba to môže Pán Ježiš urobiť. Uver v Ježiša ako v Záchrancu od hriechu. Lebo

„Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“

List Rímskym 10, 13

Potom naplní aj tvoje srdce vďaka voči Ježišovi.