Ježiš nasýti obrovský zástup 1. časť

Plavba cez Galilejské more

Ježiš vedel, že Jeho unavení učeníci potrebujú odpočinok. Povedal im, že
sa preplavia cez Galilejské more, aby unikli zástupom, ktoré Ježiša neustále
prenasledovali.

Ježiš sa stará o potreby ľudí

Avšak onedlho ich ľudia našli a stále pribúdali ďalší a ďalší. Ľudia kráčali po
pobreží a snažili sa Ježiša dobehnúť.

Otázka pre teba: Čo by si povedal/-a týmto ľuďom?

Možno by si sa už poriadne nahneval a poslal by si ich preč. Ježiš to ale neurobil, lebo videl ich potreby a chcel im tieto potreby naplniť. Videl chorých, ktorí potrebovali uzdravenie. Videl, že títo ľudia sú ako stratené ovce, ktoré
nemajú pastiera. Potrebovali vidieť zmenu, ktorú mohol do ich životov priniesť jedine Ježiš. Ježiš sa postaral o ich potreby, uzdravoval chorých a dlhé hodiny ich vyučoval.

Stará sa Ježiš aj o mňa?

Pán Ježiš sa stará aj o tvoje potreby a dokáže si s nimi poradiť, lebo je Boží Syn. Všetci však máme rôzne potreby. Najväčšia potreba je pre každého človeka rovnaká.
Boh nám vo svojom Slove hovorí, že potrebujeme odpustenie hriechov. Všetci a často sme neposlúchali Boha. Možno si aj ty niekedy sebecký, výbušný alebo nečestný. Všetky tieto veci Boha zarmucujú, nepáčia sa Mu. Sám si s tým však neporadíš
a bez odpustenia hriechov nemôžeš byť s Bohom. Ak chceme žiť s Bohom, potrebujeme večný život. Aj tieto potreby dokáže Ježiš naplniť a práve preto ľudí toľko vyučoval a vysvetľoval im.

Ako nasýtiť také množstvo ľudí?!

Zvečerievalo sa a učeníci boli bezradní. Uvedomili si, že ľudia nemajú jedlo.
Prišli za Ježišovi a naliehali na Neho: „Prečo nerozpustíš zástupy, aby mohli
zájsť do dedín a nakúpiť si jedlo?“
Učeníkov Ježišova odpoveď šokovala.
Povedal im: „Nemusia odchádzať. Vy im dajte niečo zajesť!“

Otázka pre teba: Prečo boli z toho šokovaní?

Filip namietal: „Jedlo pre takýto zástup by stálo toľko, koľko zarobí bežný
človek za 8 mesiacov. Je tu približne 5 tisíc mužov a ešte k tomu ženy a deti.“
Učeníci nemali toľko peňazí a aj oni boli hladní.
„Koľko máte jedla (chlebov)?“ spýtal sa Ježiš. Ondrej Mu odpovedal: „Je tu
chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky.“ Chleby boli malé
ako rožky, takže to stačilo len pre chlapca!

Čo sa chystá Ježiš urobiť?

„Prineste mi ich,“ povedal Ježiš. Jedinečné stretnutie pre chlapca.
Neopakovateľná chvíľa! Stretol Ježiša, podal Mu svoj obed, sledoval Ho a čakal, čo sa bude diať.
„Usaďte ľudí po skupinách, po päťdesiatich alebo po sto,“ boli ďalšie Ježišove
pokyny. Učeníci urobili, čo im prikázal. Určite sa čudovali: „Čo ide robiť?“
Ježiš zdvihol chlapcov obed a ďakoval zaň Bohu. Potom lámal chlieb a dával
ho učeníkom, aby ho rozdávali ľuďom.

Zázrak rozmnoženia 5 chlebov a 2 rýb

Učeníci rozdávali chlieb ľuďom a stále ho bolo dosť. Keď Ježiš prelomil bochník chleba, pribudol ďalší. Podobné neuveriteľné veci sa diali aj s rybami. Tisíce ľudí nedostali len malé občerstvenie. V Biblii čítame , že sa všetci nasýtili. Pán Ježiš ich štedro nakŕmil. Takéto niečo dokáže len Boh – len On môže urobiť zázrak.

Pán Ježiš prikázal učeníkom: „Pozbierajte zvyšky.” Možno každý z učeníkov zobral jeden kôš a začal zbierať zvyšky. Napokon nazbierali 12 košov odrobiniek. Na konci bolo jedla omnoho viac ako na začiatku. Chlapcov obed by pravdepodobne nezaplnil ani jeden z košov.

Ježiš sa stará aj o teba

Ak sa už Pán Ježiš stal tvojím Spasiteľom, stará sa o tvoje potreby. Možno potrebuješ priateľa alebo potrebuješ pomoc so zložitou úlohou, alebo sa niečo deje v škole a ty si nevieš rady. Povedz o tom Pánovi Ježišovi a dôveruj Mu, že urobí všetko, čo je potrebné. Niekedy nevieme rozlíšiť medzi potrebami a túžbami, ale Ježiš to dokáže a vie splniť naše potreby i túžby. Častokrát nám dá oveľa viac, ako prosíme.
V Biblii je jedno zasľúbenie, ktoré hovorí:

„Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“ Filipským 4, 19

To znamená, že v Pánovi Ježišovi je všetko bohatstvo a moc na naplnenie tvojich potrieb. To ako Ježiš nasýtil obrovský zástup ľudí, nám ukazuje, že Božie bohatstvo a Jeho moc sú neobmedzené.

Tento príbeh nájdeš aj v Biblii – Novej zmluve, napríklad aj v Evanjeliu podľa Matúša 14. kapitole 13. až 21. verši.