Mudrci oslavujú Spasiteľa 1. časť

„Pozri!” Nikdy sme nič také nevideli!

„Pozri! Nikdy sme nič také nevideli!” Muži, ktorí zbadali hviezdu, sa pozorne zadívali na zaujímavý objekt. „Určite sme ju nikdy predtým nevideli…” Objavili novú hviezdu! Títo muži študovali rôzne oblasti života. Boli veľmi múdri. Biblia ich nazýva mudrcmi.

Otázka pre teba: Už si niekedy pozoroval hviezdy počas bezoblačnej noci?

Hviezd je veľmi veľa a Pán Boh pozná každú z nich. Biblia dokonca hovorí, že ich pozná po mene (Žalm 147, 4). Pán Boh umiestnil na oblohu túto výnimočnú hviezdu, aby ňou oznámil narodenie svojho Syna.

„Čo táto hviezda znamená?“ premýšľali mudrci. Pravdepodobne začali študovať staré záznamy a historické zvitky a rozhodli sa, že tohto novonarodeného Kráľa nájdu. Bývali v krajine, ktorá sa nachádzala ďaleko od Izraela. Biblia hovorí, že prichádzali
z Východu. Pravdepodobne prekonávali púšť na koňoch alebo ťavách. A vzali so sebou aj vzácne dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Mudrci sa vydali na ďalekú cestu

V Biblii sa nepíše, koľko mudrcov sa vydalo na cestu. Niektorí si myslia, že boli traja, pretože niesli tri dary. Pravdepodobnejšie však je, že skupina bola väčšia, pretože ich čakala dlhá a nebezpečná cesta.

Po mnohých dňoch náročného cestovania konečne dorazili do Jeruzalema.
Predpokladali, že nového kráľa nájdu v hlavnom meste.

Mudrci sa pýtali obyvateľov mesta:

„Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.”

Evanjelium podľa Matúša 2, 2

Netrvalo dlho a o týchto mužoch sa dozvedel aj kráľ Herodes – vtedajší panovník Izraela. Dostal strach, keď počul o novom kráľovi.

Otázka pre teba: Čo myslíš, prečo ho to znepokojilo?

Stretnutie mudrcov s kráľom Herodesom

Herodes vedel, že Židia očakávajú Kráľa, ale bál sa, že príde o svoj trón. Nerozumel však, že Pán Ježiš prišiel na našu zem, aby sa stal iným kráľom, Kráľom kráľov. Židia očakávali kráľa, ktorý im pomôže zbaviť sa rímskej
vlády. Nepochopili, že Pán Ježiš prišiel splniť omnoho dôležitejšie poslanie. Prišiel, aby sa stal Spasiteľom ľudí, aby ich zachránil z ich hriechov. Jeho kráľovstvo je iné ako pozemské kráľovstvá! V Biblii sa píše:

„Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.”

Evanjelium podľa Jána 18, 36

Herodes si dal mudrcov tajne zavolať k sebe. Spýtal sa ich, v akom čase zbadali hviezdu a potom im povedal, aby išli do Betlehema.

„Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Evanjelium podľa Matúša 2, 8

Otázka pre teba: Myslíš, že sa Herodes chcel skutočne pokloniť Ježišovi?

Nie. Chcel Ho zabiť! Mudrci o tom nevedeli. Vybrali sa teda do Betlehema. Biblia nám hovorí, že hviezda, ktorú uvideli na východe, šla pred nimi, až pokým sa nezastavila nad miestom, kde bol Ježiš.