Mudrci oslavujú Spasiteľa 2. časť

Mudrci nájdu Ježiša, Božieho Syna

Konečne, po dlhých mesiacoch cestovania, Ho našli – Ježiša, Kráľa, Božieho
Syna! Mudrci odovzdali Ježišovi svoje dary.

  • Zlato – dar hodný kráľovskej osoby.
  • Kadidlo – živica s korenistou vôňou, ktorá sa používala pri
    obetovaní a bohoslužbe Božieho ľudu.
  • Myrha – parfém (rastlinná živica).

Mudrci pokľakli pred Ježišom. Vzdali úctu Božiemu Synovi, Mesiášovi, ktorý mal zachrániť svoj ľud z ich hriechov. Bola to nesmierna výsada ocitnúť sa v prítomnosti Božieho Syna.

Mudrci museli prežívať nezabudnuteľné okamihy, keď uctievali najväčšieho Kráľa všetkých čias. Neskôr v noci ich Pán Boh varoval, aby sa nevracali k Herodesovi. Vybrali sa späť do svojej krajiny inou cestou.

Boh posiela anjela, aby varoval Jozefa

Boh varoval Jozefa pred Herodesovým plánom cez anjela. Vedel, čo chce pyšný kráľ
urobiť. Vedel o tom, že Herodes sa chce zbaviť nového Kráľa. Dovolí Boh, aby sa krutý plán podarilo uskutočniť? V žiadnom prípade! Ježiš prišiel, aby sa stal Spasiteľom. Boh Ho ochráni. Preto anjel prikázal Jozefovi:

„Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zahubil.“

Evanjelium podľa Matúša 2, 13

Herodesov hnev, Ježiš v bezpečí

Keď Herodes zistil, že ho mudrci obišli, bol veľmi nahnevaný! Vo svojom hneve urobil hroznú vec – prikázal, aby zabili všetkých malých chlapcov v Betleheme v Ježišovom veku a mladších. A čo Ježiš?

Bol v bezpečí! Nebol v Betleheme. Anjel prikázal Jozefovi, aby zobral Máriu a dieťatko a odišiel s nimi do Egypta. Boh ochránil svojho Syna. A tak Mária, Jozef a Ježiš žili nejaký čas v Egypte. Potom anjel opäť v sne povedal Jozefovi, že sa už môžu vrátiť späť do Izraela. Rodinka sa usídlila v mestečku Nazaret, kde Ježiš strávil detstvo a mladosť.