Ježiš poslúcha svojho nebeského Otca 2. časť

Kde je Ježiš?

Otázka pre teba: Stratil/-a si sa už niekedy? Vieš si predstaviť, ako sa Mária s Jozefom asi cítili?

Nikto o Ježišovi nič nevedel. Odišiel s nimi vôbec z Jeruzalema? Veľmi sa
o Neho báli. Putovali celý deň, prešli už približne 30 kilometrov. Cesta späť
do Jeruzalema im potrvá ďalší deň. Ťažká situácia!
Mária a Jozef sa náhlili späť do Jeruzalema. Chceli prehľadať všetky miesta,
kde by mohol Ježiš byť. Možno zašli na trh, poprechádzali ulicami mesta
a vypytovali sa, či Ho niekto nezazrel.

Mária a Jozef Ježiša po troch dňoch konečne našli. Ježiš bol v chráme. Čo tam robil?

Ježiš sa rozpráva s učiteľmi v chráme

Čo tam však Ježiš robil? Ešte stále sedel medzi múdrymi učiteľmi a diskutoval s nimi
o Božích veciach. Čudné, však?! Ako mohol 12-ročný chlapec vedieť toľko zložitých vecí a rozprávať sa s vysoko postavenými ľuďmi tej doby? A dokonca títo vzdelaní muži kládli otázky jemu – obyčajnému chlapcovi.

„Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpoveďami.”

Evanjelium podľa Lukáša 2, 47

Ježiš poznal odpovede, ktoré vie len Boh. On sám je Bohom a vie všetko.

Ježiš je nájdený!

Len čo sa Mária spamätala zo šoku, začala syna karhať. Tri dni Ho hľadali a museli byť poriadne vystrašení! „Synu, čo si nám to vykonal? Ajhľa, Tvoj otec a ja s úzkosťou sme Ťa hľadali.“ (Podľa Lukáš 2, 48) Odpovedal im:

„Čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?“

Evanjelium podľa Lukáša 2, 49

Mária a Jozef Jeho slovám nerozumeli. Hoci vedeli, že je Božím Synom a verili, že je zasľúbeným Spasiteľom, nechápali všetkému, čo sa okolo nich dialo.
Ježiš vždy poslúchal svojho nebeského Otca. Poslúchal aj vtedy, keď to bolo ťažké. Veľakrát počas života sa musel rozhodovať, že bude robiť to, čo chce od Neho Boh.

Keď Pán Ježiš žil na zemi, starali sa o Neho Mária s Jozefom. Mali dôležitú úlohu vychovávať Božieho Syna. A rovnako ako Ježiš poslúchal Boha, poslúchal aj svojich pozemských rodičov.

Ježišova poslušnosť Bohu a rodičom

Pán Boh chce, aby sme poslúchali svojich rodičov. A Pán Ježiš to vedel.
Vedel, že Mária s Jozefom sú za neho zodpovední a že sa spolu s nimi musí
vrátiť domov.

Otázka pre teba: Čo myslíš, čo urobil, keď Mu prikázali, aby odišiel s nimi z chrámu?

Svojou poslušnosťou voči Márii a Jozefovi preukazoval lásku svojmu nebeskému Otcovi. Ježiš poslúchal svojho nebeského Otca tým, že rešpektoval svojich pozemských rodičov a robil to, čo Mu prikázali bez frfľania a odvrávania.

A tak teda aj keď možno chcel zostať v jeruzalemskom chráme dlhšie, vrátil sa s nimi do Nazareta. A bol im poslušný.

V ďalších rokoch Ježiš rástol a dospieval. A poslúchal nielen Máriu a Jozefa, ale vždy poslúchal svojho Otca, Pána Boha.

Otázka pre teba: A čo ty? Budeš nasledovať Ježišov príklad? Čítať si Božie slovo a študovať ho? Rozprávať sa s Bohom v modlitbe? Poslúchať svojich rodičov?

Ukáž Pánu Bohu, ako veľmi Ho miluješ tým, že Ho budeš poslúchať.