Ježiš je zasľúbený Spasiteľ 1. časť

Zachariáš a Alžbeta

Alžbeta a Zachariáš boli starším manželským párom. Zachariáš bol kňazom a slúžil
Bohu. Aj Alžbeta pochádzala z kňazskej rodiny. Skutočnosť, že nemali žiadne deti, bola bolestivým bremenom. On i jeho žena Alžbeta však úprimne milovali Boha. Jedného dňa sa však Zachariášovi počas služby v chráme stalo niečo nečakané. Bolo to čosi výnimočné!

Zachariášovi sa zjaví anjel s posolstvom

Zachariáš stál pri oltári. Zrazu sa stalo niečo mimoriadne. Zjavil sa mu anjel. Zachariáš sa preľakol. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa…” Ďalej mu anjel oznámil neuveriteľné veci.

„… Zachariáš, tvoja modlitba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať, a mnohí sa potešia z jeho narodenia.”

Evanjelium podľa Lukáša 1, 13 – 14

Dvom starnúcim manželom sa má narodiť bábätko. Aké úžasné správy! Anjel Gabriel povedal Zachariášovi, že dieťa sa bude volať Ján a že bude veľký v Božích očiach. Gabriel tiež zdôraznil, že Ján bude plný Svätého Ducha dokonca ešte skôr, než sa narodí, a že Boh si ho použije, aby mnohých ľudí nasmeroval k Nemu. Pán Boh tak veľmi miloval nás ľudí, že poslal Jána, aby pripravil Ježišov príchod. Jánov život bude
ukazovať iným na Ježiša, zasľúbeného Spasiteľa.

Zachariáš zapochybuje o správe anjela

Správa, ktorú anjel oznámil Zachariášovi, bola ohromujúca! No predsa o nej Zachariáš zapochyboval. Veď už bol starý a jeho žena tiež. „Podľa čoho to poznám? Moja žena a ja sme starí.“

Anjel mu odpovedal.

„Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom, a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť. Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase.“

Evanjelium podľa Lukáša 1, 19 – 20

Zatiaľ sa ľudia vonku čudovali, prečo Zachariášovi služba v chráme tak dlho trvá. Nakoniec Zachariáš vyšiel von, ale nemohol nič povedať. Keď sa jeho služba v chráme skončila, vrátil sa domov k svojej žene Alžbete. Čoskoro zistila, že čaká bábätko. Presne tak, ako to anjel povedal. Veľmi sa tešila a ďakovala Bohu, aké úžasné veci koná.

Alžbetu sa vybrala navštíviť ako svoju príbuznú Mária, ktorá v tom čase tiež bola tehotná a čakala Ježiša. „Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý.” (Evanjelium podľa Lukáša 1, 41) Ešte skôr než sa Ján narodil, tešil sa zo zasľúbeného Spasiteľa.

Zachariášovi a Alžbete sa narodí Ján

Bol to úžasný deň, keď sa Alžbete narodil syn! Všetci susedia sa radovali spolu s ňou. V ich kultúre dávali dieťatku meno po ôsmich dňoch. Ľudia si mysleli, že dostane meno po otcovi, Zachariáš, ale Anna im povedala: „Bude sa volať Ján.“
Ľudia prekvapene pozerali na rodičov. Zachariáš zobral tabuľku a napísal: „Jeho
meno bude Ján.“ Ľudia žasli ešte viac, pretože hneď, ako to Zachariáš napísal, začal rozprávať. Po dlhých deviatich mesiacoch, ústami oslavoval Boha! Každý, kto to videl, premýšľal a pýtal sa: „Čo vyrastie z tohto dieťaťa?”

Biblia nám veľa nehovorí o Jánovom detstve, ale s istotou vieme, že bol
jedinečný. Žil na púšti až do svojich 30 rokov. (Lukáš 1, 80) Nosil oblečenie z ťavej srsti a okolo pása mal kožený opasok. Jedol kobylky a divý med. Keď Ján žil púšti, Boh si ho pripravoval na dôležitú a výnimočnú prácu – poukazovať na Ježiša.