Srdce podľa Boha – príbeh slávneho basketbalistu 3. časť

Čomu sa David bude v budúcnosti venovať?

David bol naozaj veľmi schopným človekom a otvárala sa pred ním sľubná kariéra. Rozhodoval sa, čo bude robiť: „Mal by som sa venovať elektronike, počítačom, literatúre alebo basketbalu?“ Dokonca rád hral na klavíri a saxofóne! Čomu sa bude v budúcnosti venovať?

V tom čase sa stalo niečo, čo ovplyvnilo Davidovu budúcnosť v námorníctve.

„Si príliš vysoký!“ oznámil mu jedného dňa nový sekretár. „David, pretože meriaš 214 cm, nezmestíš sa do malej lodnej kajuty.“

Sekretár mu tiež povedal, že v námorníctve bude slúžiť iba dva roky, namiesto piatich. A po dvoch rokoch môže hrať v Národnej basketbalovej asociácii (NBA) a stať sa profesionálnym basketbalovým hráčom.

David v NBA

Tak David ukončil svoju službu v námorníctve a pridal sa k NBA. Prešiel prvý rok. Počas ďalšieho roka v NBA David zistil, že mu v živote chýba niečo veľmi dôležité.

Povedal: „Keď som prišiel do NBA, myslel som si, že som kresťan. Bol som celkom dobrý človek. Neflákal som sa a ani som nerobil zlé veci.“

Aj keď David vyrastal v rodine, ktorá milovala Pána Ježiša, on Ho nikdy neprijal ako svojho osobného Spasiteľa. Teraz v NBA zažíval veľa pokušení: peniaze, slávu a iné veci. Vedel, že ani jedna z nich nie je taká dôležitá ako poznanie Pána Ježiša Krista. Dostal niekoľko biblických materiálov a porozumel tomu, že by si mal čítať a študovať Bibliu.

Davidovo najdôležitejšie rozhodnutie

Jedného dňa prišiel k nemu na návštevu jeho kamarát.

„Miluješ Pána Boha?“ spýtal sa ho Greg. „Dúfam, že áno,“ odpovedal David. „Koľko času tráviš modlitbou a čítaním Božieho slova?“ David sa snažil vyhnúť otázke, a preto povedal: „Mám Bibliu, ale veľmi si ju nečítam.“ Greg sa ho ďalej pýtal: „David, tráviš čas s ľuďmi, na ktorých ti záleží a ktorých máš rád?“ Odrazu David pochopil. Videl, že nemiluje Boha. V ten istý deň David zistil, že Pán Ježiš ho miluje a zomrel za neho na kríži.

Uvedomil si, že sa nedostane do neba vlastnými silami, aj keď sa všemožne snaží žiť dobrý život a byť úspešný. Spoznal, že najväčším hriechom bolo to, že nemiloval Boha z celého srdca. Vtedy Ho poprosil, aby mu odpustil hriechy a pomohol mu v jeho novom živote kresťana.

Myslíš si, že mu v ten deň Pán Boh odpustil?

Áno.

David sa modlil: „Pane, chcem sa dozvedieť o Tebe všetko, čo sa len dá. A chcem Ti dať všetko, čo Ti mám dať.“

Zlatá medaila alebo miliónový zárobok basketbalistu nemohli dať Davidovi to, čo mu dal Pán Ježiš. On zomrel na kríži namiesto neho a odpustil mu hriechy. David sa snažil získať viac ako zlato! Vedel, že Boh mu dal večný život a že s Ním bude jedného dňa žiť v nebi.

Davidov zmenený život

David chcel odteraz milovať Pána Boha celým svojím srdcom, celou dušou i celou mysľou. Chcel nasledovať príklad druhého človeka, ktorý sa volal tiež Dávid a ktorý miloval Boha celým svojím srdcom – pastiera, kráľa Izraela a toho, ktorý je autorom viacerých žalmov v Biblii.

Život Davida Robinsona sa úplne zmenil. Vedel, že mu Boh odpustil jeho hriechy a chcel Mu vzdať chválu a vďaku za všetko, čo v jeho živote urobil. Chcel pomôcť aj druhým ľuďom, aby tiež spoznali Pána Ježiša.

V Davidovom živote sa zmenili i ďalšie veci. Čoskoro sa oženil s Valériou, ktorá tiež milovala Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.

V kruhu svojej rodiny so svojou manželkou a deťmi, keď si spoločne čítali Božie slovo, strávil David najkrajšie chvíle svojho života.

David hovorí: „Chcem učiť svoje deti z Božieho slova, modliť sa s nimi a starať sa o ne. Moja láska k basketbalu nie je taká veľká ako moja láska k Bohu a k mojej rodine.“

Myslíš si, že získanie zlatej medaily na olympijských hrách v Barcelone v roku 1992 bolo pre Davida dôležitejšie ako Pán Ježiš? Nie! A čo ocenenie Najhodnotnejšieho hráča v roku 1995, hra v profesionálnom basketbalovom tíme, množstvo peňazí a sláva? Nie! Aký bol jeden z jeho cieľov počas štúdií? Dosiahol svoj cieľ? Áno. Bol tento cieľ pre neho dôležitejší ako láska k Pánovi Ježišovi? Nie, nič nebolo pre Davida tak dôležité ako to, že mal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Priateľa. Teraz chcel milovať Boha celým svojím srdcom, celou dušou i celou mysľou.

Davidov nový cieľ

V súčasnosti hovorí David o svojej viere so spoluhráčmi, s deťmi, vystupuje na stretnutiach mládeže v cirkevných zboroch a na školách. Chce, aby chlapci a dievčatá, mladí ľudia a dospelí uverili v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a žili zmenený život – taký, v ktorom počítajú s Pánom Ježišom a vzdávajú Mu chválu.

David Maurice Robinson  sa narodil 6. augusta 1965 a je americkým bývalým profesionálnym basketbalovým hráčom, ktorý v rokoch 1989 až 2003 hral za San Antonio Spurs v Národnej basketbalovej asociácii (NBA). Robinson, prezývaný „admirál“ za svoje služby v americkom námorníctve bol 10-násobným All Star NBA, dvojnásobným šampiónom NBA (1999 a 2003), dvojnásobným olympijským zlatým víťazom.

David sa stal kresťanom 8. júna 1991 po tom, čo ho povzbudili, aby si prečítal Bibliu.