Srdce podľa Boha – príbeh slávneho basketbalistu 2. časť

Budú stačiť všetky tie dobré veci, ktoré robí, aby sa dostal do neba?

David myslel iba na to, aby prežil dobrý život. Bol vynikajúcim študentom a robil veľa správnych vecí. V mnohých ohľadoch bol skutočne dobrým človekom s veľmi vysokými kvalitami. Možno sa pýtal: „Budú mi stačiť všetky tie dobré veci, ktoré robím, aby som sa dostal do neba?“

Čo si myslíš? 

Nie! Nikto z nás nie je dosť dobrý, aby si mohol zaslúžiť cestu do neba. Je iba jeden človek, ktorý žil na tejto zemi, bol dokonalý a nikdy nezhrešil. Pán Ježiš Kristus je tým dokonalým človekom. Kto povie Davidovi, ako má uveriť v  Pána Ježiša Krista, aby mu odpustil hriechy?

Zmeny v Davidovom živote

Onedlho sa Davidov život vojaka – námorníka zmenil. Aby sa mohol stať námorným dôstojníkom, musel absolvovať výcvik.

Zároveň ho vybrali do basketbalového námorného tímu (Midshipmen). Znovu sa David prejavil ako dobrý žiak. Usilovne trénoval. Dribluj! Hoď! Obrana! Útok! Čoskoro sa v hre veľmi zlepšil. Teraz získaval pre svoj tím vysoký počet bodov a mal aj výborné známky v škole.

Po prvej sezóne mu tréner povedal: „Máš predpoklady, aby si sa stal jedným z najlepších basketbalových hráčov. Ale musíš sa veľmi snažiť a usilovne trénovať.“

Davidove ciele

Počas leta David premýšľal o trénerových slovách. „Mám šancu stať sa jedným z najlepších basketbalových hráčov…“

Stane sa naozaj najlepším? Do jeho života to prinesie mnohé zmeny. David si sadol za stôl a začal písať ciele, ktoré dúfal, že naplní v basketbale do konca svojich štúdií:

  • 1000 získaných bodov,
  • 600 odrazov,
  • účasť na národnom turnaji vysokých škôl.

Ak si kresťan, aké sú tvoje ciele? Mal by si dať Pána Boha na prvé miesto vo svojom živote a tvojím prvoradým cieľom by malo byť páčiť sa Mu.

Nasledujúcu sezónu sa Davidova hra ďalej zlepšovala. Ako hviezda tímu trafil veľa košov a veľa lôpt odrazil. Teraz ho už poznali ako jedného z najlepších hráčov v krajine! No miloval Pána Boha celým svojím srdcom? Ešte stále nie!

David bol skvelým obrancom a často svoj tím zachránil. „David,“ povedal bývalý profesionálny hráč, „mohol by si byť profesionálnym hráčom v NBA (NBA – Národná basketbalová asociácia).“ David sa nad touto myšlienkou pousmial.

Počas štúdia sa snažil naplniť svoje ciele, ktoré si dal na začiatku školy. Teraz si urobil nový zoznam. Chcel získať 2000 bodov a odraziť 1000 hodov. Myslel si, že toto je oveľa viac, ako je schopný dosiahnuť, ale bude sa snažiť zo všetkých síl.

Myslíš si, že David splnil svoje ciele? Áno! No nestačilo mu to. Stanovil si ďalší cieľ: „Chcem sa stať najlepším hráčom v celej krajine!“

Nechcel by si prestúpiť na inú školu?

Počas posledného roka Davidových štúdií na Námornej akadémii získal všetky hráčske ocenenia a bol považovaný za najlepšieho vysokoškolského hráča v celej krajine. David prijal i ďalšie ocenenie – cenu Sulivana, ktorú dostával najlepší americký amatérsky hráč. Vo svojom prejave povzbudzoval chlapcov a dievčatá, aby usilovne študovali a nebrali drogy. Následne desiatky detí obkolesili Davida s prosbou o podpis. Podpísal sa vetou: „Ďalej sa uč! David Robinson“

V tomto období sa ho ktosi spýtal: „Nechcel by si prestúpiť na inú školu? Keby sa ti to podarilo, nemusel by si ísť na päťročnú prax do námorníctva.“

David sa o tom rozprával s rodičmi a s ostatnými, ktorých si vážil.

Čo myslíš, ako sa rozhodol?

David si pamätal sľub, ktorý dal námorníctvu. Vedel, že sľuby treba plniť. Rozhodol sa, že zostane na Námornej akadémii, aj keď by to znamenalo, že príde o možnosť hrať profesionálne basketbal.

Je David dostatočne dobrý na to, aby sa dostal do neba?

V mnohých novinách sa písalo o Davidovi ako o vernom a zodpovednom človeku s úžasným charakterom. David sa tak stal nielen hrdinom v basketbale, ale aj hrdinom pre svoj charakter, pre to, ako konal. No miloval Boha celým svojím srdcom? Ešte stále nie!

David si vážil svoje rozhodnutie, ktoré dal námorníctvu. Mnohokrát dokázal, že je veľmi dobrým človekom. Ale bol dostatočne dobrý na to, aby sa dostal do neba? Nie! On a aj my všetci sme hriešnici, a preto potrebujeme Pána Boha, aby nám odpustil a zmenil nás. David, ty aj ja potrebujeme Spasiteľa. Na konci vysokoškolských štúdií David získal niekoľko ďalších ocenení. Teraz, keď ukončil školu, mal pred sebou stále ešte päť rokov praxe v námorníctve. Povedali mu však, že nemusí ísť na prax, lebo má všetky predpoklady stať sa profesionálnym basketbalistom. Už vtedy s ním chcelo podpísať zmluvu niekoľko profesionálnych tímov.