Čo bude ďalej?

Len Pán Boh vie, čo bude ďalej

Boh v Biblii zdieľa svoj plán: "Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej." (Jeremiáš 29,11) Boh nechce zlo, ale nádej. Nádej znamená, že to môže dopadnúť dobre.

Pán Boh zamýšľa dobro

Vírus je zlá vec. Satan je Boží nepriateľ a využíva vírus pre svoj zlý plán. V Biblii je o ňom napísané, že "prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil." (Jn 10,10)

Jozef zažil, ako Boh zmenil zlo na dobro a povedal: "Vy ste proti mne osnovali (zamýšľali) zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes: zachoval pri živote mnohých ľudí." (Genesis 50,20)

Prečo teda prišlo zlo?

Ľudia si mysleli, že Boha nepotrebujú. Keď niečo chcú, tak si to kúpia. Keď budú chorí, pôjdu k doktorovi. Ľudia boli pyšní a neverili v Boha.

Boh dovolil šírenie zlého vírusu, aby ľudia spoznali, že Boha potrebujú. Aby sa ľudia začali modliť a veriť v Boha.

Boh povedal: "Keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím." (2. Kronická 7 , 13-14)

Čítanie z Biblie >